Hvad garanterer en CE mærkning?

Af og til støder man på produkter, som anprises som værende af særligt høj kvalitet, fordi de er CE mærkede. Og for nogle mennesker læses en CE mærkning da også som et kvalitetsstempel.

Det er det bare ikke nødvendigvis. Og det skal jeg nok uddybe her, men lad mig starte med at linke til en fremragende forklaring på, hvad CE mærkning er.

CE mærkning

Reelt betyder en CE mærkning, at producenten lover, at produktet lever op til de lovmæssige krav, der er gældende i de respektive lande for netop den type produkt. Og han lover det på eget ansvar.

Lovmæssige krav omhandler sjældent den fulde kvalitative oplevelse af et produkt – men handler oftest om krav til for eksempel sikkerhed.

Lad os tage en kaffemaskine som et eksempel.

Der vil være lovkrav om elektrisk sikkerhed etc., der skal overholdes, og når disse krav er opfyldte, kan produktet få en CE mærkning, der gør det lovligt at sælge i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. (EØS, EU’s 27 medlemsstater og EFTA-landene Island, Norge og Liechtenstein) samt Tyrkiet.

Men CE mærkningen af kaffemaskinen siger intet om, hvorvidt kaffen er varm nok, om varmelegemet holder længe nok etc.

Det er altså alene en mærkning, der sikrer overholdelse af lovmæssige krav, der som oftest handler om sikkerhed.

Generelt er det sådan med standardiseringsmærkninger, at de ikke – modsat den folkelige oplevelse – stiller krav til at reel kvalitet. De stiller blot krav til konsistens, som det for eksempel er tilfældet med mange ISO godkendelser.

Er CE mærket så ligegyldigt?

Absolut ikke! EN CE mærkning er stadig en grundlæggende garanti for, at producenten står bag produktet i relation til dets lovlighed i de lande, hvor det sælges.  Og dermed giver CE mærket også juridiske muligheder for at tage aktion mod en producent, der ikke lever op til disse krav på et produkt, der bærer CE mærket.

Disclaimer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *